Fizyka z astronomią dla nauczycieli

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 5 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania fizyki jako drugiego przedmiotu, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów:

1 Dydaktyka fizyki z astronomią
2 Historia fizyki i astronomii
3 Astronomia i grawitacja
4 Kinematyka i dynamika
5 Drgania i fale mechaniczne. Fale akustyczne
6 Hydrostatyka i termodynamika
7 Elektrostatyka i prąd stały
8 Magnetyzm i indykcja elektromagnetyczna
9 Optyka i fale elektromagnetyczne
10 Fizyka atomowa i fizyka jądrowa 
11 Elementy mechaniki kwantowej
12 Labolatorium astronomiczne
13 Labolatorium fizyczne
14 Technologia informacyjna w nauczaniu fizyki z astronomią
15 Przygotowanie pracy końcowej
16 Praktyka pedagogiczna