Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 4 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch specjalnościach – zniżka 400 zł za każdą specjalność!

Tematyka studiów:

1 Diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju
2 Pedagogika specjalna
3 Podstawy diagnozy pedagogicznej
4 Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie
5 Metody kształcenia osób niepełnosprawnych intelektualnie
6 Dydaktyka specjalna
7 Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
8 Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej
9 Psychologiczne podstawy pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie
10 Wybrane zagadnienia z zakresu alternatywnych i wspomagających środków komunikacji
11 Wczesne wspomaganie rozwoju   
12 Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju
13 Rehabilitacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
14 Rozwijanie kompetencji społecznych niezależnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
15 Praktyka pedagogiczna
16 Przygotowanie pracy końcowej