Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 5 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa jako drugiego przedmiotu, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów:

1 Bezpieczeństwo energetyczne
2 Bezpieczeństwo przemysłowe
3 Bezpieczeństwo sfery publicznej
4 Bezpieczeństwo teleinformatyczne
5 Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
6 Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
7 Instytucje i prawo UE w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
8 Obrona cywilna
9 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
10 Pierwsza pomoc
11 Prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa
12 Problemy współczesnego Państwa
13 Profilaktyka kontrterrorystyczna
14 Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych
15 Skutki migracji dla bezpieczeństwa wewnętrznego
16 Służby specjalne we współczesnym państwie
17 System obronności RP
18 System ochrony praw człowieka
19 Współczesne problemy i rodzaje terroryzmu
20 Zachowanie jednostki w sytuacjach ekstremalnych
21 Zadania administracji terytorialnej w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego
22 Zagrożenia ekologiczne
23 Zagrożenie i ochrona dziedzictwa kulturowego
24 Zarządzanie kryzysowe
25 Praktyka pedagogiczna
26 Przygotowanie pracy końcowej