Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 4 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch specjalnościach – zniżka 400 zł za każdą specjalność!

Tematyka studiów:

1 Bezpieczeństwo energetyczne
2 Bezpieczeństwo przemysłowe
3 Bezpieczeństwo sfery publicznej
4 Bezpieczeństwo teleinformatyczne
5 Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
6 Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
7 Instytucje i prawo UE w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
8 Obrona cywilna
9 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
10 Pierwsza pomoc
11 Prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa
12 Problemy współczesnego Państwa
13 Profilaktyka kontrterrorystyczna
14 Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych
15 Skutki migracji dla bezpieczeństwa wewnętrznego
16 Służby specjalne we współczesnym państwie
17 System obronności RP
18 System ochrony praw człowieka
19 Współczesne problemy i rodzaje terroryzmu
20 Zachowanie jednostki w sytuacjach ekstremalnych
21 Zadania administracji terytorialnej w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego
22 Zagrożenia ekologiczne
23 Zagrożenie i ochrona dziedzictwa kulturowego
24 Zarządzanie kryzysowe
25 Praktyka pedagogiczna
26 Przygotowanie pracy końcowej