Doradztwo zawodowe, edukacyjne i pośrednictwo pracy

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 5 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Studia podyplomowe na tym kierunku nadają uprawnienia pedagogiczne do pracy w szkole, zgodnie z przepisami Ministra Edukacji Narodowej a także Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Absolwenci mogą również podejmować pracę w Urzędach Pracy i innych instytucjach zajmujących się doradztwem i pośrednictwem pracy oraz w szkolnictwie, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów:

1 Doradztwo wobec wyzwań współczesności 
2 Podstawy doradztwa zawodowego
3 Prawo pracy
4 Elementy psychologii
5 Zarządzanie karierą
6 Diagnoza w doradztwie zawodowym
7 Zawodoznawstwo
8 Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego
9 Polityka rynku pracy oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych 
10 Metody i narzędzia pracy doradcy zawodowego
11 Planowanie karier edukacyjno-zawodowych
12 Kształcenie ustawiczne w Polsce
13 Nowoczesne technologie  w doradztwie zawodowym
14 Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie
15 Praktyka pedagogiczna
16 Przygotowanie pracy końcowej