Doradztwo zawodowe, edukacyjne i pośrednictwo pracy

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 4 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch specjalnościach – zniżka 400 zł za każdą specjalność!

Tematyka studiów:

1 Doradztwo wobec wyzwań współczesności 
2 Podstawy doradztwa zawodowego
3 Prawo pracy
4 Elementy psychologii
5 Zarządzanie karierą
6 Diagnoza w doradztwie zawodowym
7 Zawodoznawstwo
8 Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego
9 Polityka rynku pracy oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych 
10 Metody i narzędzia pracy doradcy zawodowego
11 Planowanie karier edukacyjno-zawodowych
12 Kształcenie ustawiczne w Polsce
13 Nowoczesne technologie  w doradztwie zawodowym
14 Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie
15 Praktyka pedagogiczna
16 Przygotowanie pracy końcowej