Chemia dla nauczycieli

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 4 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch specjalnościach – zniżka 400 zł za każdą specjalność!

Tematyka studiów:

1 Dydaktyka chemii
2 Eksperyment chemiczny
3 Szkolna pracownia chemiczna i przepisy BHP.
4 Historia rozwoju nauk przyrodniczych
5 Chemia ogólna
6 Chemia nieorganiczna
7 Chemia organiczna
8 Chemia środowiska
9 Chemia w życiu codziennym
10 Technologia informacyjna w nauczaniu chemii
11 Przygotowanie pracy końcowej
12 Praktyka pedagogiczna