Chemia dla nauczycieli

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 5 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania chemia jako drugiego przedmiotu, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów:

1 Dydaktyka chemii
2 Eksperyment chemiczny
3 Szkolna pracownia chemiczna i przepisy BHP.
4 Historia rozwoju nauk przyrodniczych
5 Chemia ogólna
6 Chemia nieorganiczna
7 Chemia organiczna
8 Chemia środowiska
9 Chemia w życiu codziennym
10 Technologia informacyjna w nauczaniu chemii
11 Przygotowanie pracy końcowej
12 Praktyka pedagogiczna