Biologia dla nauczycieli

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 4 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch specjalnościach – zniżka 400 zł za każdą specjalność!

Tematyka studiów:

1 Anatomia i fizjologia człowieka
2 Biochemia
3 Biologia ewolucyjna
4 Botanika
5 Cytologia i histologia
6 Dydaktyka biologii
7 Edukacja prozdrowotna
8 Ekologia
9 Genetyka i biotechnologia
10 Mikrobiologia
11 Praca z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych
12 Technologia informacyjna w nauczaniu biologii
13 Zajęcia w terenie
14 Zoologia
15 Przygotowanie pracy końcowej
16 Praktyka pedagogiczna