Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Czas trwania:

2 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.200 zł za 2 semestry (płatne w 4 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch specjalnościach – zniżka 400 zł za każdą specjalność!

Tematyka studiów:

1 Międzynarodowe i polskie źródła prawa BHP
2 Zagrożenia zawodowe
3 Ergonomia i fizjologia pracy
4 Ocena ryzyka zawodowego
5 Dydaktyka BHP
6 Obowiązki pracodawcy w sferze bhp i odpowiedzialność za ich naruszenie
7 Uprawnienia pracowników w sferze bhp
8 Działania służb bhp i organów nadzoru państwowego.
9 Procedury dotyczące bhp (procedura: powypadkowa, pierwsza pomoc, w razie pożarów i katastrof)
10 Dokumentacja BHP w zakładzie pracy
11 Psychologia pracy
12 Przygotowanie pracy końcowej