Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Czas trwania:

2 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.200 zł za 2 semestry (płatne w 5 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Ukończenie studiów podyplomowych na tym kierunku pozwala na pełnienie zadań pracownika Służby BHP zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi od dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U. 2004, Nr 246, poz. 2468).

Tematyka studiów:

1 Międzynarodowe i polskie źródła prawa BHP
2 Zagrożenia zawodowe
3 Ergonomia i fizjologia pracy
4 Ocena ryzyka zawodowego
5 Dydaktyka BHP
6 Obowiązki pracodawcy w sferze bhp i odpowiedzialność za ich naruszenie
7 Uprawnienia pracowników w sferze bhp
8 Działania służb bhp i organów nadzoru państwowego.
9 Procedury dotyczące bhp (procedura: powypadkowa, pierwsza pomoc, w razie pożarów i katastrof)
10 Dokumentacja BHP w zakładzie pracy
11 Psychologia pracy
12 Przygotowanie pracy końcowej