Administracja publiczna z elementami zarządzania jakością

Czas trwania:

2 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.200 zł za 2 semestry (płatne w 4 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch specjalnościach – zniżka 400 zł za każdą specjalność!

Tematyka studiów:

1 Odpowiedzialność prawna urzędnika. Etyka w administracji
2 Nadzór i kontrola w administracji
3 Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji
4 Wybrane zagadnienia prawa cywilnego. Zawieranie umów w administracji
5 Wybrane zagadnienia prawa pracy
6 Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
7 Wybrane zagadnienia prawa finansowego. Biznes plan i procedury kredytowe. Współpraca z bankiem
8 Ustrój samorządu terytorialnego
9 Technika prawodawcza i legislacja w administracji
10 Instytucje rynku pracy
11 Systemy zarządzania jakością wymagania, interpretacja, dokumentowanie, audyt jakości, proces certyfikacji
12 Psychologiczne aspekty zarządzania jakością.Techniki negocjacji i mediacji
13 Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej – przygotowanie projektu
14 Przygotowanie pracy końcowej