Arteterapia i terapia zajęciowa

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 4 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch specjalnościach – zniżka 400 zł za każdą specjalność!

Tematyka studiów:

1 Podstawy arteterapii i terapii zajęciowej w edukacji, medycynie i resocjalizacji
2 Arteterapia i terapia zajęciowa w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
3 Komunikacja interpersonalna
4 Pracownia artystyczna
5 Wybrane techniki arteterapii i terapii zajęciowej
6 Biblioterapia
7 Muzyka i ruch w arteterapii i terapii zajęciowej
8 Techniki terapii tańcem i ruchem
9 Drama
10 Elementy arteterapii i terapii zajęciowej w ujęciu klinicznym
11 Psychorysunek
12 Socjoterapia
13 Praktyka pedagogiczna
14 Przygotowanie pracy końcowej