Zapraszamy na pierwsze zajęcia!

14 lutego 2021

Serdecznie zapraszamy na pierwsze zajęcia w ramach studiów podyplomowych!

6-7 marca 2021 r. (sobota-niedziela) od godz. 9:15 do 15.00 zjazd dla kierunków: Administracja publiczna, Arteterapia i terapia zajęciowa, BHP, Bibliotekoznawstwo, Biologia, Edukacja i terapia z autyzmem, Geografia, Historia, Matematyka, Oligofrenopedagogika, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Zarządzanie oświatą.

13-14 marca 2021 r. (sobota-niedziela) od godz. 9:15 do 15.00 zjazd dla kierunków: Chemia, Doradztwo zawodowe, Fizyka z astronomią, Integracja Sensoryczna, Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością, Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna, Plastyka, Prawo pracy, Przedsiębiorczość, Terapia pedagogiczna i rewalidacja, WOS, Zarządzanie bezpieczeństwem państwa, Zarządzanie ochroną zdrowia.

20-21 marca 2021 r. (sobota-niedziela) od godz. 9:15 do 15.00 zjazd dla kierunków: Diagnoza i terapia pedagogiczna, Edukacja dla bezpieczeństwa, Etyka i filozofia, Język polski, Kwalifikacje nauczycielskie, Logistyka i spedycja, Muzyka, Organizacja i zarządzanie w turystyce, Przyroda, Socjoterapia, Technika, Terapia pedagogiczna i socjoterapia, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Wychowanie do życia w rodzinie, Zarządzanie kulturą, Zarządzanie Zasobami ludzkimi.

Najbliższe wykłady prowadzone będą on-line w systemie Zoom.us – nowoczesnej platformie do wideokonferencji, prowadzenia spotkań i webinariów.

Szczegółowe informacje o zjazdach w semestrze letnim znajdują się w udostępnionym na naszej stronie harmonogramie zjazdów.

Studia w WSSP w Lublinie.
Sprawdź również studia dzienne na WSSP