Studia Podyplomowe

Zarządzanie w sporcie – menedżer sportu

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Studia adresowane są do osób funkcjonujących lub zamierzających skutecznie funkcjonować w obszarze kultury fizycznej: w klubach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, stowarzyszeniach kultury fizycznej, w tym polskich związkach sportowych, organizacjach sportu, przedsiębiorstwach, które planują inwestycje w sport lub są potencjalnymi sponsorami. Także do absolwentów uczelni, którzy chcą się specjalizować w zarządzaniu i marketingu sportowym.

Program studiów podyplomowych Menedżer sportu odpowiada na duże zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie zarządzania w obszarze sportu. Celem studiów jest doskonalenie kadr w dziedzinie zarządzania szeroko rozumianą kulturą fizyczną poprzez stworzenie warunków dla pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności menedżera sportu.

Tematyka studiów

Wybrane zagadnienia prawne w sporcie
Zarządzanie zasobami ludzkimi w sporcie zawodowym i amatorskim
Zarządzanie finansami w sporcie
Planowanie i organizacja imprez sportowych
Coaching w sporcie
Marketing w zarządzaniu organizacją sportową
Zarządzanie strategiczne i sponsoring w sporcie
Zarządzanie projektem w strukturach sportu
Zarządzanie w sporcie amatorskim
Zarządzanie bezpieczeństwem podczas imprez sportowych
Współpraca organizacji sportowych z samorządem terytorialnym
Zadania menedżera w organizacji sportowej
Woluntariat w zarządzaniu imprezami sportowymi
Zarządzanie klubem sportowym
Zarządzanie sportem amatorskim
Zarządzanie sytuacją kryzysową w sporcie
Ceremoniał sportowy, wizerunek, protokół, etykieta
Olimpizm, idee i kierunki rozwoju

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Akceptuję politykę prywatności

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy