Studia Podyplomowe

Zarządzanie turystyką i rekreacją

1.03 oraz 1.10
Data rozpoczęcia
2 semestry
Czas trwania
2.200 zł
Czesne za 2 semestry płatne w 5 ratach

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów ds. organizacji i zarządzania w turystyce, hotelarstwie i gastronomii działających w warunkach globalizacji rynków. Cel ten jest realizowany przez:

 • przekazywanie uczestnikom nowej i usystematyzowanej wiedzy w zakresie zarządzania zasobami i zachowaniami ludzkimi w organizacji na poziomie strategicznym i operacyjnym oraz organizacji i zarządzania w turystyce, hotelarstwie i gastronomii;
 • kształtowanie umiejętności diagnozowania, analizowania, rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • projektowanie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi,
  kształtowanie umiejętności kierowniczych, w tym interaktywnego działania.

Absolwenci studiów będą posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie:

 • zarządzania;
 • planowania pracy, wykonywanie zadań i podejmowanie decyzji kierowniczych
 • znajomości i stosowania prawa w zarządzaniu szkołą (placówką;
 • formalnych i praktycznych kompetencji dyrektora jako pracodawcy i menedżera, w tym:
 • relacji interpersonalnych;
 • zarządzania zmianą i zarządzania informacją;
 • stosowania informatycznych narzędzi zarządzania;
 • przygotowania praktycznego do wykonywania zadań kierowniczych;
 • badania procesów i efektów kształcenia i wychowania;
 • zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Tematyka studiów

 1. Coaching i mentoring
 2. Organizacja turystyki w Polsce
 3. Marketing w turystyce i rekreacji
 4. Hotelarstwo w Polsce i na świecie
 5. Walory turystyczno-krajoznawcze
 6. Tworzenie produktu turystycznego
 7. Prawo w turystyce
 8. Ruch turystyczny w Polsce i na świecie
 9. Ekonomika turystyki i rekreacji
 10. Nowoczesne technologie w turystyce
 11. Rachunkowość i systemy podatkowe w turystyce
 12. Agroturystyka
 13. Rozwój i szkolenie personelu
 14. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Jestem również zainteresowany(a) darmowymi kursami:

Kierownik wycieczek szkolnychKierownik wycieczek szkolnych

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UEZarządzanie projektami
współfinansowanymi ze środków UE

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Najważniejsze cechy

Wykwalifikowana
kadra
Świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych
dla absolwenta
Studia w jednym
z 33 miast
Część zajęć
prowadzona on-line
Dodatkowe certyfikaty
gratis
Raty i zniżki