Studia Podyplomowe

Zarządzanie innowacjami społecznymi

1.03 oraz 1.10
Data rozpoczęcia
2 semestry
Czas trwania
2.200 zł
Czesne za 2 semestry płatne w 5 ratach

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Studia przeznaczone są dla:

 • Zarządzających przedsiębiorstwami, którzy chcą budować przewagi konkurencyjne w oparciu o innowacje
 • Liderów transformacji zwinnych, transformacji cyfrowych przedsiębiorstw
 • Kadry kierowniczej zarówno średniego, jak i wyższego szczebla
 • Przedsiębiorców konkurujących w branżach nowych technologii
 • Kierowników projektów zarządzających przedsięwzięciami innowacyjnymi takimi jak: projekty badawczo-rozwojowe, projekty rozwoju nowych produktów, projekty o wysokim poziomie technologii
 • Kierowników portfeli projektów (w szczególności rozwojowych oraz B&R)
 • Członków zespołów projektowych wdrażających innowacje
 • Pracowników służb administracji publicznej, którzy wspierają programy i projekty mające na celu wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

Celem studiów jest:

 • Przygotowanie kadry kierowniczej do wdrażania strategii innowacji oraz zarządzania specyficznymi przedsięwzięciami jakim są projekty innowacyjne
 • Przedyskutowanie cyklu wdrażania innowacji od pomysłu do komercjalizacji
 • Rozwój kompetencji i umiejętności lidera innowacji (zarówno „twardych” metodycznych, jak również miękkich – społecznych)
 • Nawiązanie sieci kontaktów z partnerami studiów oraz uczestnikami programu
 • Praca nad własnym wyzwaniem (projektem) innowacyjnym

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności specjalistyczne z zakresu innowacji społecznych. Jest przygotowany do projektowania, wdrażania oraz oceny efektywności innowacyjnych rozwiązań. Może podjąć pracę na stanowisku lidera (managera) zmian/innowacyjności we wszystkich trzech sektorach: pozarządowym, publicznym i prywatnym.

Tematyka studiów

 1. Podstawy teorii innowacji społecznych
 2. Warunki zarządzania przedsiębiorstwem w otoczeniu gospodarki podlegającej ciągłym zmianom.
 3. Strategie działalności innowacyjnej. Specyfika i rodzaje projektów innowacyjnych.
 4. Przebieg przedsięwzięcia innowacyjnego – przegląd metod
 5. Diagnoza problemu – narzędzia i metody
 6. Metody pracy twórczej – zarządzanie zespołami tworzącymi innowacje społeczne
 7. Generowanie pomysłów na innowacje (ideacja)
 8. Ocena opłacalności i wybór przedsięwzięć do realizacji
 9. Wdrożenie przedsięwzięć innowacyjnych
 10. Finansowanie innowacji
 11. Marketing przedsięwzięć innowacyjnych
 12. Komercjalizacja innowacji
 13. Strategie patentowe w przedsięwzięciach innowacyjnych
 14. Programy i portfele we wdrażaniu innowacji
 15. Kultura organizacyjna i ludzie we wdrażaniu innowacji
 16. Innowacje społeczne w kontekście inteligentnego rozwoju regionów
 17. Praca końcowa

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Jestem również zainteresowany(a) darmowymi kursami:

Kierownik wycieczek szkolnychKierownik wycieczek szkolnych

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UEZarządzanie projektami
współfinansowanymi ze środków UE

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Najważniejsze cechy

Wykwalifikowana
kadra
Świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych
dla absolwenta
Studia w jednym
z 33 miast
Część zajęć
prowadzona on-line
Dodatkowe certyfikaty
gratis
Raty i zniżki