Studia Podyplomowe

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

1.03 oraz 1.10
Data rozpoczęcia
2 semestry
Czas trwania
2.200 zł
Czesne za 2 semestry płatne w 5 ratach

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem. Studia skierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem państwa w sytuacjach kryzysowych o różnorodnej genezie, oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i sposobów reagowania. Kształcenie na studium Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa ma charakter interdyscyplinarny. Studenci uzyskają wiedzę z różnych obszarów zarówno samego procesu zarządzania w tym między innymi ryzykiem jak i bezpieczeństwa państwa rozumianego w sposób nowoczesny, procesualny i dynamiczny. Studenci nabywają umiejętności zarządzania bezpieczeństwem państwa zarówno na poziomie regionalnym jak i krajowym.

Cel studiów:

Dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem państwa mają na celu przekazanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania bezpieczeństwa państwem w sytuacjach kryzysowych o różnorodnej genezie, oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i sposobów reagowania. Studia wyposażają również w wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i sytuacją kryzysową, ochrony bezpieczeństwa publicznego i narodowego, negocjacji kryzysowych, teoretycznych i praktycznych aspektów powstawania, funkcjonowania, przekształcania, rozwoju oraz współdziałania sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej) oraz organizacji gospodarczych.

Profil absolwenta:

Absolwent kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem państwa będzie specjalistą w obszarze zarządzenia i bezpieczeństwa państwa, co umożliwi na znalezienie zatrudnienia m.in. w:

 • administracji publicznej i samorządowej,
 • samorządach terytorialnych,
 • organizacja pozarządowych,
 • podmiotach działających w sektorze bezpieczeństwa narodowego i publicznego,
 • jednostkach policji, służbach specjalnych,
 • innych służbach mundurowych,
 • jednostkach i strukturach Wojska Polskiego (w tym Żandarmerii Wojskowej, Wojskach Obrony Terytorialnej),
 • Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei,
 • instytucjach zajmujących się organizacją imprez masowych,
 • wszelkiego rodzaju instytucjach zajmujących się dbaniem o bezpieczeństwo państwa, jako specjalista do pracy na stanowiskach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Kierunek realizowany jest tylko w Przemyślu.

Tematyka studiów

 1. Analiza decyzyjna w zarządzaniu bezpieczeństwem
 2. Analiza ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem
 3. Bezpieczeństwo biznesu
 4. Bezpieczeństwo imprez masowych
 5. Bezpieczeństwo militarne i pozamilitarne państwa
 6. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz ochrona informacji
 7. Czynniki bezpieczeństwa międzynarodowego
 8. Infrastruktura krytyczna w zarządzaniu bezpieczeństwem państwa
 9. Komunikacja strategiczna i zarządzanie percepcją
 10. Organizacja i funkcjonowanie administracji samorządowej
 11. Polska w systemie bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej
 12. Prawne podstawy bezpieczeństwa Państwa
 13. Przywództwo w zarządzaniu bezpieczeństwem
 14. Psychologia sytuacji kryzysowych
 15. Siły zbrojne RP
 16. Służby bezpieczeństwa wewnętrznego oraz służby specjalne we współczesnych stosunkach międzynarodowych
 17. Teorie i modele bezpieczeństwa państwa oraz społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa
 18. Terroryzm i jego zwalczanie
 19. Zarządzanie kryzysowe
 20. Zasoby osobowe w zarządzaniu bezpieczeństwem
 21. Praca końcowa

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Jestem również zainteresowany(a) darmowymi kursami:

Kierownik wycieczek szkolnychKierownik wycieczek szkolnych

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UEZarządzanie projektami
współfinansowanymi ze środków UE

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Najważniejsze cechy

Wykwalifikowana
kadra
Świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych
dla absolwenta
Studia w jednym
z 33 miast
Część zajęć
prowadzona on-line
Dodatkowe certyfikaty
gratis
Raty i zniżki