Studia Podyplomowe

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem. Studia skierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem państwa w sytuacjach kryzysowych o różnorodnej genezie, oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i sposobów reagowania. Kształcenie na studium Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa ma charakter interdyscyplinarny. Studenci uzyskają wiedzę z różnych obszarów zarówno samego procesu zarządzania w tym między innymi ryzykiem jak i bezpieczeństwa państwa rozumianego w sposób nowoczesny, procesualny i dynamiczny. Studenci nabywają umiejętności zarządzania bezpieczeństwem państwa zarówno na poziomie regionalnym jak i krajowym.

Cel studiów:

Dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem państwa mają na celu przekazanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania bezpieczeństwa państwem w sytuacjach kryzysowych o różnorodnej genezie, oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i sposobów reagowania. Studia wyposażają również w wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i sytuacją kryzysową, ochrony bezpieczeństwa publicznego i narodowego, negocjacji kryzysowych, teoretycznych i praktycznych aspektów powstawania, funkcjonowania, przekształcania, rozwoju oraz współdziałania sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej) oraz organizacji gospodarczych.

Profil absolwenta:

Absolwent kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem państwa będzie specjalistą w obszarze zarządzenia i bezpieczeństwa państwa, co umożliwi na znalezienie zatrudnienia m.in. w:

 • administracji publicznej i samorządowej,
 • samorządach terytorialnych,
 • organizacja pozarządowych,
 • podmiotach działających w sektorze bezpieczeństwa narodowego i publicznego,
 • jednostkach policji, służbach specjalnych,
 • innych służbach mundurowych,
 • jednostkach i strukturach Wojska Polskiego (w tym Żandarmerii Wojskowej, Wojskach Obrony Terytorialnej),
 • Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei,
 • instytucjach zajmujących się organizacją imprez masowych,
 • wszelkiego rodzaju instytucjach zajmujących się dbaniem o bezpieczeństwo państwa, jako specjalista do pracy na stanowiskach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Kierunek realizowany jest tylko w Przemyślu.

Tematyka studiów

 1. Analiza decyzyjna w zarządzaniu bezpieczeństwem
 2. Analiza ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem
 3. Bezpieczeństwo biznesu
 4. Bezpieczeństwo imprez masowych
 5. Bezpieczeństwo militarne i pozamilitarne państwa
 6. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz ochrona informacji
 7. Czynniki bezpieczeństwa międzynarodowego
 8. Infrastruktura krytyczna w zarządzaniu bezpieczeństwem państwa
 9. Komunikacja strategiczna i zarządzanie percepcją
 10. Organizacja i funkcjonowanie administracji samorządowej
 11. Polska w systemie bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej
 12. Prawne podstawy bezpieczeństwa Państwa
 13. Przywództwo w zarządzaniu bezpieczeństwem
 14. Psychologia sytuacji kryzysowych
 15. Siły zbrojne RP
 16. Służby bezpieczeństwa wewnętrznego oraz służby specjalne we współczesnych stosunkach międzynarodowych
 17. Teorie i modele bezpieczeństwa państwa oraz społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa
 18. Terroryzm i jego zwalczanie
 19. Zarządzanie kryzysowe
 20. Zasoby osobowe w zarządzaniu bezpieczeństwem
 21. Praca końcowa

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy