Studia Podyplomowe

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem. Studia skierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem państwa w sytuacjach kryzysowych o różnorodnej genezie, oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i sposobów reagowania. Kształcenie na studium Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa ma charakter interdyscyplinarny. Studenci uzyskają wiedzę z różnych obszarów zarówno samego procesu zarządzania w tym między innymi ryzykiem jak i bezpieczeństwa państwa rozumianego w sposób nowoczesny, procesualny i dynamiczny. Studenci nabywają umiejętności zarządzania bezpieczeństwem państwa zarówno na poziomie regionalnym jak i krajowym.

Cel studiów:

Dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem państwa mają na celu przekazanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania bezpieczeństwa państwem w sytuacjach kryzysowych o różnorodnej genezie, oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i sposobów reagowania. Studia wyposażają również w wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i sytuacją kryzysową, ochrony bezpieczeństwa publicznego i narodowego, negocjacji kryzysowych, teoretycznych i praktycznych aspektów powstawania, funkcjonowania, przekształcania, rozwoju oraz współdziałania sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej) oraz organizacji gospodarczych.

Profil absolwenta:

Absolwent kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem państwa będzie specjalistą w obszarze zarządzenia i bezpieczeństwa państwa, co umożliwi na znalezienie zatrudnienia m.in. w:

  • administracji publicznej i samorządowej,
  • samorządach terytorialnych,
  • organizacja pozarządowych,
  • podmiotach działających w sektorze bezpieczeństwa narodowego i publicznego,
  • jednostkach policji, służbach specjalnych,
  • innych służbach mundurowych,
  • jednostkach i strukturach Wojska Polskiego (w tym Żandarmerii Wojskowej, Wojskach Obrony Terytorialnej),
  • Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei,
  • instytucjach zajmujących się organizacją imprez masowych,
  • wszelkiego rodzaju instytucjach zajmujących się dbaniem o bezpieczeństwo państwa, jako specjalista do pracy na stanowiskach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Tematyka studiów

Analiza decyzyjna w zarządzaniu  bezpieczeństwem
Analiza ryzyka w zarządzaniu  bezpieczeństwem
Bezpieczeństwo biznesu
Bezpieczeństwo imprez masowych
Bezpieczeństwo militarne i pozamilitarne państwa
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz ochrona informacji
Infrastruktura krytyczna w zarządzaniu bezpieczeństwem państwa
Organizacja i funkcjonowanie administracji samorządowej
Polska w systemie bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej
Czynniki bezpieczeństwa międzynarodowego
Komunikacja strategiczna i zarządzanie percepcją
Prawne podstawy bezpieczeństwa państwa
Przywództwo w zarządzaniu bezpieczeństwem
Psychologia sytuacji kryzysowych
Siły zbrojne RP
Służby bezpieczeństwa wewnętrznego oraz służby specjalne we współczesnych stosunkach międzynarodowych
Teorie i modele bezpieczeństwa państwa oraz społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa
Terroryzm i jego zwalczanie
Zarządzanie kryzysowe
Zasoby osobowe w zarządzaniu bezpieczeństwem

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Akceptuję politykę prywatności

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy