Studia Podyplomowe

Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej (Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027)

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności
w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej.
W szczególności:
– nabycie umiejętności przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu;
– pozyskanie wiedzy dotyczącej dokumentacji, procedur, zagadnień prawnych związanych z aplikowaniem o środki unijne;
– wypracowanie umiejętności określania celów i rozwiązywania problemów związanych z przygotowaniem wniosku i realizacją projektu;
– poznanie sprawdzonych rozwiązań problemów jakie napotykają beneficjenci realizujący projekty;
– podniesienie konkurencyjności słuchaczy na rynku pracy.

Tematyka studiów

Polityka regionalna i fundusze strukturalne Unii Europejskiej – przegląd perspektyw finansowych
Dobre praktyki w zarządzaniu projektami – studia przypadków
Perspektywa finansowa 2021-2027
Partnerstwo w projektach
Zarządzanie cyklem projektu
Warsztaty projektowe – projekty społeczne
Warsztaty projektowe – projekty inwestycyjne
Zamówienia publiczne w procesie wdrażania projektów unijnych
Monitoring i sprawozdawczość z realizacji projektu
Najczęściej popełniane błędy
Rozliczanie projektów unijnych
System SL 2014
Kontrola i audyt projektów unijnych

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Akceptuję politykę prywatności

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy