Studia Podyplomowe

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

online

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Studia przygotowują do pracy w obszarze odnawialnych źródeł energii, w szczególności w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania energii odnawialnej, włączając jednocześnie obszar gospodarki odpadami, w tym w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania odpadów do celów energetycznych.
Uczestnicy studiów podyplomowych:
• otrzymują specjalistyczną wiedzę z obszaru energetyki odnawialnej, w tym: wiatrowej, wodnej, słonecznej czy geotermalnej oraz energetyki odpadowej (wykorzystanie potencjału energetycznego odpadów);
• poznają podstawy prawa energetycznego oraz jak funkcjonują mechanizmy wsparcia i regulacji w zakresie wykorzystania OZE na rynkach energii;
• zdobędą wiedzę dotyczącą podstaw projektowania instalacji grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii, zastosowania pom ciepła, paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, ogniw paliwowych;
• uzyskają wiedzę z zakresu oceny racjonalności i efektywności ekonomicznej inwestycji.

Studiami mogą być zainteresowani przede wszystkim:
• pracownicy oraz kadra kierownicza sektora prywatnego i publicznego;
• pracownicy firm związanych z gospodarowaniem energią i odpadami;
• projektanci, architekci, inżynierowie;
• pracownicy firm konsultingowych/doradczych;
• osoby indywidualne zainteresowane tematyką odnawialnych źródeł energii i gospodarką odpadami;
• nauczyciele, w tym nauczyciele przedmiotów zawodowych zainteresowani nabyciem uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu.

Tematyka studiów

Podstawy prawa energetycznego, mechanizmy wsparcia i regulacji w zakresie wykorzystania OZE na rynkach energii; Energetyka wodna i wiatrowa; Energetyka słoneczna, geotermalna i magazyny energii; Energia odpadowa w przemyśle. Technologie energetyczne wykorzystujące materiały odpadowe. Ogniwa paliwowe i wykorzystanie wodoru; Rachunek ekonomiczny i efektywność energetyczna; Projektowanie pracy instalacji OZE, w tym instalacji grzewczej i klimatyzacyjnej wykorzystującej OZE; Zastosowanie rozwiązań OZE z uwzględnieniem potrzeb architektonicznych i norm prawa budowlanego.

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych