Studia Podyplomowe

Muzyka dla nauczycieli

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania muzyki jako drugiego przedmiotu, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów

 1. Podstawy wiedzy o muzyce
 2. Psychopedagogika twórczości
 3. Metodyka nauczania muzyki z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 4. Podstawy wiedzy o muzyce
 5. Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z muzyki
 6. Nowoczesne techniki nauczania muzyki
 7. Instrumenty muzyczne w szkolne
 8. Podstawy dyrygowania
 9. Metody i formy stosowane w nauczaniu muzyki
 10. Metodyka prowadzenia warsztatów artystycznych w szkole
 11. Psychologia:
  – poznawcza;
  – rozwoju człowieka;
  – osobowości;
  – elementy psychologii klinicznej;
  – elementy psychopatologii;
  – wychowawcza
 12. Pedagogika:
  – specjalna;
  – zachowania;
  – twórczości;
  – opiekuńczo-wychowawcza;
  – teoria opieki;
  – społeczna;
  – porównawcza
 13. Dydaktyka przedmiotu nauczania lub zajęć
 14. Podstawy dydaktyki i emisja głosu
 15. Praktyka zawodowa
 16. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy