Studia Podyplomowe

Mediacje w oświacie

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie do pełnienia roli mediatora w oświacie.
W szkołach i placówkach oświatowych coraz częściej wzrasta potrzeba efektywnego rozwiązywania konfliktów.
Konflikty, spory między rówieśnikami, uczniów z nauczycielami, rodziców z nauczycielami, nauczycieli z dyrekcją, brak umiejętności komunikowania się i budowania trwałych relacji, jak również wzrost agresji, przemocy i niezrozumienia stanowią obecnie coraz częstsze zjawisko.

Obserwowany jest znaczący spadek poziomu kompetencji społecznych, dlatego istnieje konieczność wdrażania programów oraz procedur związanych z mediacjami szkolnymi oraz rówieśniczymi.

Mediacje prowadzą do osiągnięcia i wypracowania satysfakcjonującego porozumienia, którego nikt nie narzuca stronom.
Nauczyciele, pedagodzy, kadra kierownicza placówek oświaty są odpowiedzialni za łagodzenie konfliktów w pracy z młodzieżą co wymaga dobrego przygotowania w roli mediatora.
Mediator samodzielnie będzie mógł przeprowadzić mediacje: uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, nauczyciel – rodzic, grono pedagogiczne – dyrekcja placówki. Podczas studiów uczestnik zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu technik komunikacji w mediacjach, procedur i narzędzi warsztatu pracy mediatora oraz umiejętności z zakresu prowadzenia spotkań oraz konstruowania ugód podczas mediacji, a w szczególności umiejętności skutecznej komunikacji, rozwiązywania i łagodzenia konfliktów.
Uczestnik studiów powinien przede wszystkim uzyskać praktyczne umiejętności rozwiązywania konfliktów poprzez mediacje, dlatego zajęcia prowadzone są przez mediatorów z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu mediacji zarówno oświatowych jak pozaoświatowych.

Program studiów jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r., uwzględnia również późniejsze zmiany w przepisach.

Tematyka studiów

Wprowadzenie do mediacji
Psychologia pozytywna
Psychologia konfliktu
Coaching
Socjologiczne uwarunkowania konfliktu
Komunikacja interpersonalna
Podstawy prawne mediacji
Metodyka pracy mediatora szkolnego
Podstawy prawne mediacji oświatowych
Narzędzia diagnostyczne w pracy mediatora szkolnego
Mediacje rówieśnicze – trening mediacji
Tworzenie klubów mediacji rówieśniczej i współpraca ze środowiskiem lokalnym
Standardy mediacji szkolnych i rówieśniczych
Wprowadzanie mediacji do szkół i placówek oświatowych

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Akceptuję politykę prywatności

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy