Studia Podyplomowe

Logistyka i spedycja dla nauczycieli

1.03 oraz 1.10
Data rozpoczęcia
3 semestry
Czas trwania
2.500 zł
Czesne za 3 semestry płatne w 5 ratach

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania logistyki i spedycji jako drugiego przedmiotu, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów

  1. Dydaktyka przedmiotu nauczania lub zajęć
  2. Metodyka przedmiotu nauczania
  3. Psychologia:
    – poznawcza;
    – rozwoju człowieka;
    – osobowości;
    – elementy psychologii klinicznej;
    – elementy psychopatologii;
    – wychowawcza
  4. Pedagogika:
    – specjalna;
    – zachowania;
    – twórczości;
    – opiekuńczo-wychowawcza;
    – teoria opieki;
    – społeczna;
    – porównawcza
  5. Ekologistyka
  6. Logistyczna obsługa klienta i zarządzanie relacjami
  7. Logistyka opakowań zwrotnych
  8. Logistyka transportu i spedycja
  9. Nowoczesne systemy zarządzania w logistyce
  10. Pomiar efektywności systemów logistycznych
  11. Prawo handlowe, transportowe, ubezpieczeniowe i celne
  12. Prognozowanie i zarządzanie zapasami
  13. Spedycja i obsługa celna
  14. Systemy informatyczne w logistyce
  15. Transport i spedycja
  16. Zarządzanie bezpieczeństwem a logistyka transportu
  17. Zarządzanie jakością w transporcie
  18. Zarządzanie logistyczne w firmach usługowych
  19. Zarządzanie łańcuchem dostaw
  20. Zarządzanie magazynami i tworzenie centrów logistycznych
  21. Zarządzanie produkcją i logistyka produkcji
  22. Zintegrowane zarządzanie logistyczne
  23. Podstawy dydaktyki i emisja głosu
  24. Praktyka zawodowa
  25. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Jestem również zainteresowany(a) darmowymi kursami:

Kierownik wycieczek szkolnychKierownik wycieczek szkolnych

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UEZarządzanie projektami
współfinansowanymi ze środków UE

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Najważniejsze cechy

Wykwalifikowana
kadra
Państwowy dyplom
po zakończeniu
studiów
Studia w jednym
z 34 miast
Część zajęć
prowadzona online
Materiały wideo
dostępne w każdej
chwili
Zniżka na
nowy kierunek