Co dają studia podyplomowe?

Studia podyplomowe to forma kształcenia adresowana do osób, które uczyły się w szkole wyższej i zdobyły dyplom ukończenia studiów wyższych. Przyjęcie na studia podyplomowe warunkowane jest więc uprzednim uzyskaniem wyższego wykształcenia. Na studia podyplomowe możesz zatem zapisać się jeśli jesteś po obronie pracy magisterskiej, a do aplikacji na niektóre kierunki studiów podyplomowych wystarczy już, że posiadasz tytuł licencjata bądź inżyniera. Jeśli zastanawiasz się nad rozpoczęciem kolejnego kierunku studiów, aby uzyskać dodatkowe kompetencje lub chcesz zdobyć nową wiedzę i umiejętności decydując się na kierunek studiów o całkowicie innym profilu odbiegającym tematyką od ogólnego programu kształcenia, z jakim do tej pory miałeś/aś styczność, studia podyplomowe to właśnie jedna z dróg stwarzająca nowe możliwości rozwoju. Poniżej opowiemy o perspektywach i szansach, jakie dają studia podyplomowe.  

Studia podyplomowe mogą przynieść szereg korzyści zarówno samemu słuchaczowi, jak i jego obecnemu lub przyszłemu pracodawcy. Zacznijmy od możliwości, jakie dają studia podyplomowe ich uczestnikom. Kształcenie na studiach podyplomowych stwarza okazję, by nabyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności z danej dziedziny. Ponadto wspiera także proces przekwalifikowania, ze względu na fakt, iż studenci mają możliwość rozwoju w nowym obszarze i zdobycia specjalistycznych kwalifikacji zawodowych w dość krótkim czasie. Dzięki temu wzmacniają swoją pozycję na coraz bardziej wymagającym rynku pracy. Zajęcia prowadzone w ramach studiów podyplomowych mają w większości charakter praktyczny, co oznacza, że w trakcie nauki studenci mają nie tylko możliwość poszerzenia czy zdobycia specjalistycznej wiedzy w danej tematyce, ale i rozwoju nowych umiejętności w wybranego obszaru oraz uzyskania dodatkowych kwalifikacji, które wzbogacają dotychczasowe wykształcenie i zwiększają szansę, by znaleźć pracę w wyuczonym zawodzie.

Warto również wspomnieć, iż po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze, którzy osiągną efekty kształcenia, jakie zakłada program studiów podyplomowych otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych. Należy pamiętać, iż świadectwo studiów podyplomowych nie uprawnia do uzyskania dodatkowego tytułu naukowego, jednak warto robić studia podyplomowe i nabyć dodatkową specjalizację, ponieważ tytuł licencjata, inżyniera lub magistra w dzisiejszych czasach może nie być wystarczający, by wyróżnić się w oczach rekrutera i znaleźć pracę w danej dziedzinie. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych stwarza nowe możliwości, jeśli chodzi o rozwój osobisty, ale także poszerzenie kompetencji w danej tematyce.

Kolejną istotną kwestią jest to, iż studia podyplomowe mają charakter studiów zaocznych. Oznacza to, że zajęcia odbywają się w wybrane weekendy, dzięki czemu może w nich bez większych trudności uczestniczyć nie tylko osoba będąca świeżo upieczonym posiadaczem tytułu licencjata, inżyniera lub magistra, która jeszcze nie wkroczyła na rynek pracy, ale także grono osób pracujących nawet na pełen etat. Studia podyplomowe to dość wygodna forma kształcenia stwarzająca okazję do tego, by naukę łączyć z innymi obowiązkami. Jest to również korzystne z punktu widzenia pracodawcy. Dzięki możliwościom, jakie dają studia podyplomowe pracownicy rozmaitych organizacji mogą w krótkim czasie nabyć specjalistyczną wiedzę i rozwinąć konkretne umiejętności, które będą w stanie od razu wykorzystać realizując powierzone zadania. Co więcej, ukończone przez pracownika studia podyplomowe podkreślają solidność i renomę przedsiębiorstwa. Świadczą bowiem o wysokiej dbałości kierownictwa o rozwój osobisty podwładnych i nabywanie przez nich nowych umiejętności, które przekładają się także na wzrost jakości oferowanych produktów i usług. Od osób pracujących w niemal wszystkich sektorach coraz częściej wymaga się, aby miały one nie tylko wykształcenie wyższe, potwierdzone przez dyplom licencjata czy magistra, ale przede wszystkim posiadały specjalistyczną wiedzę i konkretne umiejętności w danej dziedzinie. Wszystko to ułatwia zdobycie zaufania klientów i kontrahentów.

Na koniec przypominamy również, że korzyści, jakie dają studia podyplomowe można uzyskać w dość krótkim czasie. Na naszej uczelni studia podyplomowe rozpoczynają się w marcu lub październiku i trwają 2 semestry, czyli jeden rok akademicki lub 3 semestry – decyduje o tym wybrany kierunek studiów.

Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych