Jak wybrać studia podyplomowe?

Zanim przejdziemy do tego, jakie studia podyplomowe warto wybrać, zacznijmy  od tego dla kogo studia podyplomowe są przeznaczone. Na studia podyplomowe mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (I bądź II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich). Wymagane jest zatem wykształcenie wyższe – w niektórych przypadkach wystarczające będzie ukończenie studiów pierwszego stopnia (studia licencjackie lub inżynierskie), w innych zaś niezbędne jest posiadanie dodatkowego tytułu naukowego uzyskanego podczas studiów magisterskich.

Wybór studiów podyplomowych pod wieloma względami nie różni się w znacznym stopniu od wyboru studiów I czy II stopnia. W dalszym ciągu warto zwrócić uwagę na kilka fundamentalnych kwestii, które będą mieć istotny wpływ na wartość i jakość zdobytej wiedzy i nowych kwalifikacji, a także dyplomu, który studenci otrzymują po ukończeniu studiów.

W dzisiejszych czasach absolwenci studiów wyższych i osoby pracujące decydują się na rozpoczęcie studiów podyplomowych z różnych powodów. Bardzo wiele zależy bowiem od potrzeb i zainteresowań, warunków przyjęcia na studia i przebiegu kształcenia, programu studiów, kosztów oraz kadry naukowej. Na samym początku dobrym pomysłem będzie odnalezienie odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące między innymi tego, czy właśnie Ty chcesz iść na studia podyplomowe, jaki temat studiów podyplomowych byłby dla Ciebie odpowiedni oraz co możesz z nich wyciągnąć. Po zastanowieniu się nad takimi kwestiami nie powinnaś/powinieneś mieć problemów i wybór studiów podyplomowych prawdopodobnie przyjdzie Ci dość łatwo.

Wybierając kierunek studiów podyplomowych, w pierwszej kolejności na pewno warto pomyśleć, czym chcesz się w życiu zajmować, po co chcesz iść na studia i co mają Ci one dać. Być może jeszcze nie masz sprecyzowanych planów odnośnie swojej kariery zawodowej i w takiej sytuacji studia podyplomowe również mogą być dobrym pomysłem umożliwiającym zdobycie praktycznej wiedzy i nowych kwalifikacji. Każde studia są szansą, by poszerzać horyzonty i nabywać nowe umiejętności. Stwarzają możliwość, by pewniejszym krokiem wejść na rynek pracy i znaleźć pracę bardziej Cię satysfakcjonującą. Decydując się jednak na kontynuowanie kształcenia na studiach podyplomowych, warto wybrać taki kierunek, który będzie w jak największym stopniu odpowiadał Twoim zainteresowaniom i potrzebom.

W pierwszej kolejności, by wybrać studia podyplomowe, które sprawią Ci przyjemność i rzeczywiście dadzą lepsze wykształcenie, warto pomyśleć czego tak naprawdę potrzebujesz. Postaw sobie pytania dotyczące tego, czy posiadasz już wiedzę teoretyczną z danej dziedziny, ale potrzebujesz nabyć nowe umiejętności praktyczne, czy chcesz wykorzystać ten czas na spotkania z praktykami i specjalistami, czy zależy Ci najbardziej na nawiązaniu odpowiednich kontaktów, które mają pomóc ukształtować Twoją drogę zawodową. Warto zwrócić uwagę, że pierwsze zetknięcie się z daną dziedziną wymaga w pierwszej kolejności gruntownego przestudiowania tematu od podstaw. Z tego też względu wybierając kierunek studiów podyplomowych dobrze jest przejrzeć najpopularniejsze kierunki i znaleźć taki, który jest nieco bardziej ogólny i wprowadzi Cię w daną tematykę. Następnie możesz dalej poszerzać horyzonty, poprzez coraz wnikliwsze zagłębianie się w określoną problematykę. Jeśli natomiast masz już pewne podstawy, np. z zakresu pedagogiki i chcesz nabyć nowe kompetencje i nowe umiejętności praktyczne, by być może znaleźć pracę bardziej satysfakcjonującą i lepiej odpowiadającą Twoim potrzebom, warto zwrócić uwagę na taki kierunek studiów podyplomowych, który daje szansę uzyskania nowych kwalifikacji konkretnie z interesującego Cię obszaru, tak by dalsze kształcenie miało rzeczywisty wpływ na budowanie Twojej kariery zawodowej.

Z drugiej strony być może planujesz tylko zainwestować w siebie i chcesz podjąć studia podyplomowe by pożytecznie spędzać wolny czas czy weekendy, spotykając się ciekawymi ludźmi, dyskutując na interesujące tematy i nawiązując nowe kontakty. Wówczas w przypadku studiów podyplomowych warto zwrócić uwagę między innymi na kadrę prowadzącą zajęcia – czy są to praktycy czy może wyłącznie teoretycy – a także na oferty poszczególnych uczelni. Najpopularniejsze kierunki studiów w różnych uczelniach realizowane są bowiem w nieco odmienny sposób.

Na koniec z pewnością warto zwrócić uwagę także na to, ile trwają studia podyplomowe. Zwykle studia podyplomowe trwają 2 semestry, czyli jeden rok akademicki. Jednak zdarza się, że całkowity czas trwania studiów podyplomowych obejmuje trzy semestry. Jeśli masz zainwestować swój czas, to dobrze zdawać sobie sprawę, ile rzeczywiście trzeba poświęcić na nabycie nowych kwalifikacji w drodze kształcenia na studiach podyplomowych.

Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych