Studia podyplomowe dla kogo są przeznaczone?

Ze względu na fakt, iż uczelnie zarówno publiczne, jak i niepubliczne dysponują coraz bogatszą tematyką studiów podyplomowych, osoby pragnące nabyć nowe kwalifikacje oraz poszerzyć posiadane zasoby wiedzy i umiejętności coraz częściej zastanawiają się nad kontynuowaniem kształcenia właśnie na studiach podyplomowych. Należy pamiętać jednak, iż nie wszyscy są uprawnieni do skorzystania z możliwości, jakie dają studia podyplomowe. Poniżej wyjaśniamy dokładnie dla kogo studia podyplomowe są przeznaczone, kto może zostać przyjętym i jakie warunki należy spełnić, aby móc rozpocząć kształcenie na wybranym kierunku studiów podyplomowych.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie wyższego wykształcenia, którego potwierdzeniem jest dyplom studiów licencjackich, studiów magisterskich lub  jednolitych magisterskich. W niektórych przypadkach, aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych niezbędne jest zatem posiadanie dodatkowego tytułu naukowego uzyskanego podczas studiów II stopnia (tytuł magistra), w innych jednak wystarczające będzie ukończenie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub inżyniera).

Jednak na studia podyplomowe mogą zapisać się nie tylko ci, którzy dopiero co zdobyli świadectwo ukończenia studiów wyższych i jeszcze nie wkroczyli na rynek pracy. Studia podyplomowe rozpoczynają też coraz częściej osoby pracujące, które posiadaczem tytułu licencjata, inżyniera czy magistra są już od nieco dłuższego czasu. Wybierane przez nie kierunki studiów zwykle związane są z pełnionym przez nie stanowiskiem. Dzięki studiom mają dodatkową szansę podniesienia swojej atrakcyjności, jako pracownika. Niekiedy jednak takie osoby decydują się rozpocząć studia podyplomowe, kiedy planują zmienić zawód i potrzebują zdobyć nowe umiejętności z całkiem nowej dla nich dziedziny. Dodatkowe studia podyplomowe pozwalają nabyć nowe kompetencje i uzyskać uprawnienia wymagane np. do wykonywania zawodu nauczyciela. W trakcie nauki na wybranym kierunku studiów podyplomowych słuchacze mają przede wszystkim szansę na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, które są dla nich okazją do wzmocnienia ich pozycji na rynku pracy.

Studia podyplomowe mają charakter studiów zaocznych, co oznacza, że zajęcia odbywają się zwykle w weekendy lub wieczorami. Ponadto w murach naszej uczelni są one prowadzone w trybie mieszanym – część z nich realizowana jest online. Dzięki temu szansę na nabycie nowych umiejętności mają właśnie osoby pracujące, które chcą kształtować swoją przyszłość zawodową dzięki studiom podyplomowym z danej dziedziny. Po ukończeniu studiów podyplomowych i osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia wynikających z ogólnego programu nauczania, studenci otrzymują dyplom ukończenia studiów.     

Na koniec wspomnimy o jeszcze jednej dość istotnej kwestii, która może zainteresować wiele osób pragnących nabyć nowe kompetencje, dzięki możliwościom jakie dają studia podyplomowe. Ponieważ studia podyplomowe prowadzone są z reguły w trybie zaocznym, to ich koszt dla niektórych może okazać się na tyle wysoki, iż osoby takie porzucają decyzję o skorzystaniu z tej formy kształcenia. Istnieje jednak możliwość uzyskania dofinansowania z Urzędu Pracy dla osób zainteresowanych podniesieniem lub zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych. Powiatowy urząd pracy w niektórych przypadkach może pokryć nawet 100% kosztów studiów. 

Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych