Zarządzanie zasobami ludzkimi

Czas trwania:

2 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.200 zł za 2 semestry (płatne w 5 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Adresatami studiów są menedżerowie i pracownicy działów ZZL każdego typu instytucji; doradcy i konsultanci w zakresie ZZL; menedżerowi pragnący wzbogacić wiedzę i umiejętności z zakresu kierowania ludźmi; osoby zainteresowane ww. problematyką oraz poszerzeniem wiedzy z tego zakresu.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat współczesnych założeń zarządzania zasobami ludzkimi i kierunków rozwoju dyscypliny, nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami ZZL oraz kształtowania relacji interpersonalnych. 

Tematyka studiów:

L. p. Nazwa przedmiotu
1. Coaching i mentoring
2. Controlling personalny
3. Employer Branding – elementy budowania komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
4. Etyka pracy HR Managera
5. Kształtowanie systemu wynagrodzeń
6. Oceny pracownicze
7. Outsourcing funkcji personalnych
8. Prawo pracy z elementami ochrony danych osobowych
9. Proces Assesment i Development Center
10. Proces rekrutacji i selekcji personelu
11. Rola działu HR w strukturach projektowych
12. System motywacji
13. System zarządzania kadrami
14. Systemy IT w HR
15. Szkolenia pracownicze
16. Świadczenia pozapłacowe dla pracowników
17. Zarządzanie procesem rozwoju pracowników
18. Przygotowanie pracy końcowej