Zarządzanie ochroną zdrowia – menedżer ochrony zdrowia

Czas trwania:

2 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.200 zł za 2 semestry (płatne w 4 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch specjalnościach – zniżka 400 zł za każdą specjalność!

Tematyka studiów:

1 System ochrony zdrowia w Polsce
2 Prawne aspekty działania podmiotów leczniczych
3 Prawo pracy
4 Odpowiedzialność kierowników podmiotów leczniczych
5 Marketing na rynku usług medycznych
6 Realizacja strategii – zarządzanie zmianą
7 Psychologia zarządzania
8 Zarządzanie przez jakość
9 Negocjacje
10 Zarządzanie informacją w podmiocie leczniczym
11 Zarządzanie prywatną placówką medyczną
12 Fundusze Unii Europejskiej
13 Ubezpieczenia w opiece zdrowotnej
14 Zarządzanie relacjami z NFZ
15 Podstawy rachunkowości organizacji ochrony zdrowia
16 Biznes plan
17 Zarządzanie kadrami
18 Coaching i mentoring w służbie zdrowia
19 Zarządzanie procesem rozwoju pracowników
20 Proces rekrutacji i selekcji personelu
21 Współpraca podmiotu leczniczego z bankiem
22 Przygotowanie pracy końcowej