Zarządzanie ochroną zdrowia – menedżer ochrony zdrowia

Czas trwania:

2 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.200 zł za 2 semestry (płatne w 5 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Studia skierowane są do:

  • osób zajmujących aktualnie stanowiska kierownicze w szpitalach i innych jednostkach organizacyjnych systemu opieki zdrowotnej oraz w zakładach opiekuńczo leczniczych, a także tych osób, które przygotowują się do objęcia tych stanowisk;
  • osób związanych z ochroną zdrowia, zatrudnionych w zakładach ubezpieczeniowych oraz terenowych organach administracji rządowej i samorządowej,
  • absolwentów wyższych uczelni, którzy zamierzają zająć stanowiska kierownicze i specjalistyczne w podmiotach leczniczych.

Studia spełniają wymagania określone w pkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. (poz.635), w  sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra (Dz. U. 2010 Nr 98, poz. 635).

Tematyka studiów:

1 System ochrony zdrowia w Polsce
2 Prawne aspekty działania podmiotów leczniczych
3 Prawo pracy
4 Odpowiedzialność kierowników podmiotów leczniczych
5 Marketing na rynku usług medycznych
6 Realizacja strategii – zarządzanie zmianą
7 Psychologia zarządzania
8 Zarządzanie przez jakość
9 Negocjacje
10 Zarządzanie informacją w podmiocie leczniczym
11 Zarządzanie prywatną placówką medyczną
12 Fundusze Unii Europejskiej
13 Ubezpieczenia w opiece zdrowotnej
14 Zarządzanie relacjami z NFZ
15 Podstawy rachunkowości organizacji ochrony zdrowia
16 Biznes plan
17 Zarządzanie kadrami
18 Coaching i mentoring w służbie zdrowia
19 Zarządzanie procesem rozwoju pracowników
20 Proces rekrutacji i selekcji personelu
21 Współpraca podmiotu leczniczego z bankiem
22 Przygotowanie pracy końcowej