Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 4 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch specjalnościach – zniżka 400 zł za każdą specjalność!

Tematyka studiów:

 

1 Podstawy wychownia do życia w rodzinie: etyczne, socjologiczne i prawne
2 Psychologia małżeństwa i rodziny
3 Prawo rodzinne i małżeńskie
4 Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie i wychowania seksualnego
5 Metody wychowania do życia w rodzinie
6 Biomedyczne podstawy rozwoju
7 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu
8 Technologia informacyjna w nauczaniu WDŻ
9 Mediacje i negocjacje w rodzinie
10 Polityka rodzinna w Polsce i  krajach Unii Europejskiej
11 Poradnictwo rodzinne i seksualne
12 Etyka życia rodzinnego i seksualnego
13 Przygotowanie pracy końcowej
14 Praktyka pedagogiczna