Technika dla nauczycieli

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 4 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch specjalnościach – zniżka 400 zł za każdą specjalność!

Tematyka studiów:

1 Dydaktyka techniki
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy
3 Planowanie i opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych i konstrukcyjnych
4 Podstawy elektrotechniki i elektroniki
5 Podstawy automatyki i mechatroniki
6 Materiałoznawstwo
7 Podstawy konstrukcji budowy i eksploatacji maszyn
8 Podstawy rysunku technicznego i geometrii wykreślnej
9 Problemy współczesnej techniki – zagrożenia i perspektywy
10 Żywienie i odżywianie człowieka
11 Podstawowe wiadomości o ruchu komunikacyjnym
12 Praca z uczniem o specyficznych problemach edukacyjnych na lekcjach techniki
13 Technologia informacyjna w nauczaniu techniki
14 Podstawy fotografii
15 Przygotowanie pracy końcowej
16 Praktyka pedagogiczna