Socjoterapia

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 4 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch specjalnościach – zniżka 400 zł za każdą specjalność!

Tematyka studiów:

1 Etyka w zawodzie terapeuty
2 Interwencja kryzysowa
3 Konstruowanie programów socjoterapeutycznych
4 Metody i techniki w socjoterapii
5 Prawne i organizacyjne podstawy socjoterapii
6 Profilaktyka uzależnień
7 Psychopatologia rozwoju i wychowania
8 Psychopedagogika niedostosowania społecznego
9 Psychoterapia dzieci i młodzieży
10 Socjologia wychowania
11 Socjoterapia – proces, metoda, programy
12 Superwizja
13 Trening interpersonalny
14 Trening umiejętności wychowawczych
15 Trening zadaniowy
16 Warsztat asertywności
17 Warsztaty socjoterapeutyczne
18 Współczesne koncepcje rozwoju człowieka
19 Współpraca ze środowiskiem rodzinnym
20 praktyka
21 Przygotowanie pracy końcowej