Socjoterapia

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 5 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Ukończenie tego kierunku studiów podyplomowych wiąże się z uzyskaniem kwalifikacji uprawniających do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych, psychoedukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania oraz dysfunkcjami utrudniającymi im prawidłowe funkcjonowanie w szerokorozumianym społeczeństwie, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów:

1 Etyka w zawodzie terapeuty
2 Interwencja kryzysowa
3 Konstruowanie programów socjoterapeutycznych
4 Metody i techniki w socjoterapii
5 Prawne i organizacyjne podstawy socjoterapii
6 Profilaktyka uzależnień
7 Psychopatologia rozwoju i wychowania
8 Psychopedagogika niedostosowania społecznego
9 Psychoterapia dzieci i młodzieży
10 Socjologia wychowania
11 Socjoterapia – proces, metoda, programy
12 Superwizja
13 Trening interpersonalny
14 Trening umiejętności wychowawczych
15 Trening zadaniowy
16 Warsztat asertywności
17 Warsztaty socjoterapeutyczne
18 Współczesne koncepcje rozwoju człowieka
19 Współpraca ze środowiskiem rodzinnym
20 praktyka
21 Przygotowanie pracy końcowej