Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno – ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 4 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch specjalnościach – zniżka 400 zł za każdą specjalność!

Tematyka studiów:

 

1 Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka
2 Podstawy antropomotoryki
3 Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży
4 Dydaktyka i metodyka zajęć ruchowych
5 Zabawy i gry o charakterze korekcyjnym
6 Zabawy i gry z piłką
7 Zabawy i gry z elementami atletyki terenowej
8 Muzyka i rytmika
9 Taniec – rodzaje i  metodyka
10 Relaksacja
11 Podstawy treningu zdrowotnego
12 Edukacja zdrowotna
13 Metodyka kształcenia muzycznego
14 Metodyka kształcenia muzycznego dzieci niepełnosprawnych
15 Choreoterapia
16 Pedagogika zabawy
17 Tańce w kręgu
18 Emisja i higiena głosu
19 Śpiew
20 Praktyka pedagogiczna
21 Przygotowanie pracy końcowej