Przyroda dla nauczycieli

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 4 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch specjalnościach – zniżka 400 zł za każdą specjalność!

Tematyka studiów:

 

1 Dydaktyka przyrody
2 Podstawy biologii w nauczaniu przyrody
3 Podstawy chemii w nauczaniu przyrody
4 Podstawy geografii i kartografii w nauczaniu przyrody
5 Podstawy meteorologii i klimatologii
6 Podstawy fizyki i astronomii w nauczaniu przyrody
7 Historia rozwoju nauk przyrodniczych
8 Matematyczny opis zjawisk przyrodniczych
9 Laboratorium przyrodnicze
10 Edukacja ekologiczna i regionalna
11 Wychowanie prozdrowotne
12 Metodyka zintegrowanego nauczania przyrody
13 Technologia informacyjna w edukacji przyrodniczej
14 Zajęcia w terenie
15 Przygotowanie pracy końcowej
16 Praktyka pedagogiczna