Przyroda dla nauczycieli

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 5 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania przyrody jako drugiego przedmiotu, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów:

 

1 Dydaktyka przyrody
2 Podstawy biologii w nauczaniu przyrody
3 Podstawy chemii w nauczaniu przyrody
4 Podstawy geografii i kartografii w nauczaniu przyrody
5 Podstawy meteorologii i klimatologii
6 Podstawy fizyki i astronomii w nauczaniu przyrody
7 Historia rozwoju nauk przyrodniczych
8 Matematyczny opis zjawisk przyrodniczych
9 Laboratorium przyrodnicze
10 Edukacja ekologiczna i regionalna
11 Wychowanie prozdrowotne
12 Metodyka zintegrowanego nauczania przyrody
13 Technologia informacyjna w edukacji przyrodniczej
14 Zajęcia w terenie
15 Przygotowanie pracy końcowej
16 Praktyka pedagogiczna