Przedsiębiorczość dla nauczycieli

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 5 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania przedsiębiorczości jako drugiego przedmiotu, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów:

1 Przedsiębiorstwo i jego otoczenie
2 Podstawy przedsiębiorczości
3 Przedsiębiorczość w życiu człowieka
4 Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
5 Rekrutacja
6 Uregulowania prawne prowadzenia działalności gospodarczej
7 Prawo podatkowe w działalności gospodarczej
8 Finansowe aspekty działalności gospodarczej
9 Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw
10 Dydaktyka nauczania przedsiębiorczości
11 Systemy motywacyjne
12 Doradztwo zawodowe
13 Prowadzenie kadr
14 Elementy prawa pracy
15 Praktyka pedagogiczna
16 Przygotowanie pracy końcowej