Przedsiębiorczość dla nauczycieli

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 4 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch specjalnościach – zniżka 400 zł za każdą specjalność!

Tematyka studiów:

1 Przedsiębiorstwo i jego otoczenie
2 Podstawy przedsiębiorczości
3 Przedsiębiorczość w życiu człowieka
4 Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
5 Rekrutacja
6 Uregulowania prawne prowadzenia działalności gospodarczej
7 Prawo podatkowe w działalności gospodarczej
8 Finansowe aspekty działalności gospodarczej
9 Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw
10 Dydaktyka nauczania przedsiębiorczości
11 Systemy motywacyjne
12 Doradztwo zawodowe
13 Prowadzenie kadr
14 Elementy prawa pracy
15 Praktyka pedagogiczna
16 Przygotowanie pracy końcowej