Plastyka dla nauczycieli

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 4 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch specjalnościach – zniżka 400 zł za każdą specjalność!

Tematyka studiów:

1 Analiza dzieła sztuki
2 Filozofia kultury
3 Formy przestrzenne, rzeźba, ceramika
4 Grafika warsztatowa
5 Historia kultury
6 Kompozycja
7 Komunikacja wizualna
8 Metody i formy upowszechniania kultury plastycznej
9 Metodyka i dydaktykanauczania przedmiotu plastyka
10 Pojęcia estetyczne
11 Porządek architektury
12 Projektowanie graficzne
13 Technologie multimedialne w sztuce i dydaktyce
14 Warsztaty estetyczne
15 Widzenie artystyczne. Malarstwo i rysunek
16 Wiedza o kulturze
17 Wiedza o sztuce
18 Praktyka pedagogiczna
19 Przygotowanie pracy końcowej