Organizacja ochrony zdrowia

Czas trwania:

2 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.200 zł za 2 semestry (płatne w 4 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch specjalnościach – zniżka 400 zł za każdą specjalność!

Tematyka studiów:

L. p. Nazwa przedmiotu
1. System ochrony zdrowia w Polsce
2. Prawne aspekty działania podmiotów leczniczych
3. Prawo pracy
4. Odpowiedzialność kierowników podmiotów leczniczych
5. Marketing na rynku usług medycznych
6. Realizacja strategii – zarządzanie zmianą
7. Psychologia zarządzania
8. Zarządzanie przez jakość
9. Negocjacje
10. Zarządzanie informacją w podmiocie leczniczym
11. Zarządzanie prywatną placówką medyczną
12. Fundusze Unii Europejskiej
13. Ubezpieczenia w opiece zdrowotnej
14. Zarządzanie relacjami z NFZ
15. Podstawy rachunkowości organizacji ochrony zdrowia
16. Biznes plan
17. Zarządzanie kadrami
18. Coaching i mentoring w służbie zdrowia
19. Zarządzanie procesem rozwoju pracowników
20. Proces rekrutacji i selekcji personelu
21. Współpraca podmiotu leczniczego z bankiem
22. Przygotowanie pracy końcowej