Muzyka dla nauczycieli

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 4 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch specjalnościach – zniżka 400 zł za każdą specjalność!

Tematyka studiów:

1 Podstawy wiedzy o muzyce
2 Psychopedagogika twórczości
3 Metodyka nauczania muzyki z wykorzystaniem technologii informacyjnej
4 Podstawy wiedzy o sztuce
5 Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z muzyki
6 Nowoczesne techniki nauczania muzyki
7 Instrumenty szkolne
8 Podstawy dyrygowania
9 Metody i formy arteterapii (muzyka)
10 Dydaktyka 
11 Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z muzyki
12 Emisja głosu w śpiewie
13 Podstawy psychologii uczenia się 
14 Podstawy psychologii rozwojowej i osobowości
15 Praktyka pedagogiczna
16 Przygotowanie pracy końcowej