Integracja sensoryczna

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 3.000 zł za 3 semestry (płatne w 5 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie integracji sensorycznej, jej rozwoju i wpływu na rozwój emocjonalny, ruchowy i poznawczy dziecka. Zapoznanie z dysfunkcjami i ich wpływem na funkcjonowanie dziecka. Ukończenie studiów podyplomowych na tym kierunku uprawnia do samodzielnego prowadzenia zajęć obejmujących zakres integracji sensorycznej wyznaczony programem. Absolwenci SI mogą znaleźć pracę w przedszkolach, klubach malucha, ośrodkach prowadzących zajęcia z integracji sensorycznej oraz innych ośrodkach edukacyjnych lub terapeutycznych.

Tematyka studiów:

 L.p.   Nazwa przedmiotu
1. Neuroanatomia – budowa i funkcjonowanie układu nerwowego.
2. Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dziecka.
3. Rozwój procesów integracji sensorycznej i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka.
4. Rozwój psychoruchowy dziecka do 6 roku życia.
5. Budowa, rozwój, funkcjonowanie i zaburzenia systemów sensorycznych.
6. Ocena procesów integracji sensorycznej.
7. Diagnoza i terapia integracji sensorycznej u dzieci z trudnościami w uczeniu się.
8. Diagnoza i terapia integracji sensorycznej u dzieci z autyzmem.
9. Diagnoza i terapia integracji sensorycznej u dzieci z ADHD.
10. Diagnoza i terapia integracji sensorycznej u dzieci z kruchym X.
11. Diagnoza i terapia integracji sensorycznej u dzieci z Zespołem Downa.
12. Diagnoza i terapia integracji sensorycznej u dzieci z MPDZ.
13. Diagnoza i terapia integracji sensorycznej u dzieci z wybiórczością pokarmową.
14. Funkcjonowanie oralno-motoryczne a zaburzenia integracji sensorycznej.
15. Zastosowanie metody integracji sensorycznej w terapii logopedycznej.
16. Kliniczna obserwacja dysfunkcji integracji sensorycznej – diagnoza, opracowanie wyników badań.
17. Terapia ręki.
18. Zastosowanie metody integracji sensorycznej w reedukacji.
19. Zaburzenia dystrybucji napięcia mięśniowego w terapii integracji sensorycznej.
20. Wady postawy w terapii integracji sensorycznej.
21. Praca z dzieckiem z obniżonymi reakcjami równoważnymi.
22. Standardy prowadzenia terapii integracji sensorycznej.
23. Rola „diety sensorycznej” w terapii integracji sensorycznej.
24. Rozpoznawanie i wyjaśnianie sensorycznych sygnałów dziecka
25. Zajęcia praktyczne – ćwiczenia na sali do terapii integracji sensorycznej, filmy, omawianie studium przypadku.
29. Praktyka pedagogiczna
30. Przygotowanie pracy końcowej