Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 4 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch specjalnościach – zniżka 400 zł za każdą specjalność!

1 Anatomia funkcjonalna
2 Fizjologia
3 Emisja głosu
4 Teoria i metodyka wychowania fizycznego
5 Rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży
6 Podstawy teoretyczne postępowania korekcyjnego
7 Metody oceny postawy ciała
8 Metodyka nauczania gimnastyki korekcyjnej
9 Dydaktyka
10 Gimnastyka lecznicza
11 Gry i zabawy ruchowe w gimnastyce korekcyjnej
12 Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej
13 Podstawy psychologii klinicznej
14 Gimnastyka korekcyjna w wodzie
15 Praktyka pedagogiczna
16 Przygotowanie pracy końcowej