Etyka i filozofia dla nauczycieli

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 4 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch specjalnościach – zniżka 400 zł za każdą specjalność!

Tematyka studiów:

1 Filozoficzne podstawy etyki
2 Historia etyki i filozofii starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej
3 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych
4 Technologie informacyjne w nauczaniu etyki i filozofii
5 Wprowadzenie do filozofii
6 Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii
7 Metody aktywizujące w nauczaniu etyki i filozofii
8 Dydaktyka i metodyka nauczania etyki i filozofii
9 Etyka a problemy rodziny
10 Etyka komunikacji
11 Etyka pracy (zawodowa) i etyka ekologiczna
12 Etyka społeczeństw tradycyjnych i etyka słowiańska
13 Metaetyka
14 Współczesne koncepcje etyczne i filozoficzne
15 Etyki naturalistyczne i antynaturalistyczne
16 Problemy etyki w ujęciu systematycznym
17 Bioetyka
18 Konwersatorium  tekstów i literatury etycznej i filozoficznej
19 Praktyka pedagogiczna
20 Przygotowanie pracy końcowej