Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 4 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch specjalnościach – zniżka 400 zł za każdą specjalność!

Tematyka studiów:

 

1 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Współczesne kierunki w pedagogice
2 Psychologia rozwojowa dziecka
3 Pedagogika zabawy
4 Dydaktyka wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
5 Organizacyjno-prawne podstawy funkcjonowania przedszkola i szkoły zgodnie z założeniami obowiązującej reformy oświaty
6 Technologia informacyjna
7 Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
8 Emisja głosu
9 Edukacja polonistyczna. Kształcenie literackie i językowe w przedszkolu i szkole
10 Edukacja artystyczna (muzyczna, plastyczna, zajęcia techniczne)
11 Edukacja matematyczna
12 Edukacja przyrodnicza i ekologiczna
13 Diagnoza i terapia dziecka oraz środowiska wychowawczego
14 Rozwój psychoruchowy dziecka. Kształcenie sprawności ruchowej dziecka
15 Przygotowanie pracy końcowej
16 Praktyka pedagogiczna