Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo - medialną

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 5 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Studia podyplomowe z zakresu Bibliotekoznawstwa pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje niezbędne do pracy w bibliotece, w tym – w bibliotece szkolnej, oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje.

Tematyka studiów:

1 Historia książki
2 Historia bibliotek
3 Historia pisma
4 Informacja naukowa i źródła informacji
5 Komputerowe systemy biblioteczno-informacyjne
6 Psychologia rozwojowa
7 Wykorzystanie elektronicznych narzędzi w pracy bibliotekarskiej
8 Czytelnictwo
9 Literatura współczesna
10 Literatura dziecięca i młodzieżowa
11 Prasa i czasopisma
12 Edukacja medialna
13 Biblioterapia
14 Publikacje naukowe
15 Książka elektroniczna
16 Biblioteka jako miejsce kulturalno-oświatowe
17 Praktyka pedagogiczna
18 Przygotowanie pracy końcowej