43 kierunki

w 33 miastach

 

                                                                                                                                                            

 

Czesne od 833 zł za semestr

Dogodne raty

Zniżki przy studiowaniu na dwóch kierunkach

 

Darmowe kursy

 "Kierownik wycieczek szkolnych" oraz "Zarządzanie projektami UE"

Nasze kierunki

Administracja publiczna z elementami zarządzania jakością
Read more.
Arteterapia i terapia zajęciowa
Read more.
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Read more.
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo – medialną
Read more.
Biologia dla nauczycieli
Read more.
Chemia dla nauczycieli
Read more.
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Read more.
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i pośrednictwo pracy
Read more.
Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli
Read more.
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Read more.
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej
Read more.
Etyka i filozofia dla nauczycieli
Read more.
Fizyka z astronomią dla nauczycieli
Read more.
Geografia dla nauczycieli
Read more.
Historia dla nauczycieli
Read more.
Integracja sensoryczna
Read more.
Język polski dla nauczycieli
Read more.
Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością
Read more.
Kwalifikacje nauczycielskie. Przygotowanie pedagogiczne
Read more.
Logistyka i spedycja dla nauczycieli
Read more.
Master of Business Administration (MBA)
Read more.
Matematyka dla nauczycieli
Read more.
Muzyka dla nauczycieli
Read more.
Organizacja i zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
Read more.
Pedagogika korekcyjno – kompensacyjna (terapia pedagogiczna) i logopedia szkolna
Read more.
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Pedagog szkolny
Read more.
Plastyka dla nauczycieli
Read more.
Prawo pracy – kadry i płace
Read more.
Przedsiębiorczość dla nauczycieli
Read more.
Przyroda dla nauczycieli
Read more.
Technika dla nauczycieli
Read more.
Terapia pedagogiczna i socjoterapia
Read more.
Terapia pedagogiczna z elementami metody Marii Montessori
Read more.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Read more.
Wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli
Read more.
Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną
Read more.
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Read more.
Zarządzanie innowacjami społecznymi
Read more.
Zarządzanie kulturą
Read more.
Zarządzanie ochroną zdrowia – menedżer ochrony zdrowia
Read more.
Zarządzanie oświatą
Read more.
Zarządzanie turystyką i rekreacją
Read more.
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Read more.

Studia w WSSP w Lublinie

Sprawdz również studia dzienne na WSSP.

Skontaktuj się z nami,

odpowiemy na każde pytanie.