29 kierunków

w 29 miastach

 

                                                                                                                                                            

 

Czesne od 833 zł za semestr

Dogodne raty

Zniżki przy studiowaniu na dwóch kierunkach

 

Darmowe kursy

 "Kierownik wycieczek szkolnych" oraz "Zarządzanie projektami UE"

Nasze kierunki

Administracja publiczna z elementami zarządzania jakością
Read more.
Arteterapia i terapia zajęciowa
Read more.
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Read more.
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo – medialną
Read more.
Biologia dla nauczycieli
Read more.
Chemia dla nauczycieli
Read more.
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i pośrednictwo pracy
Read more.
Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli
Read more.
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Read more.
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej
Read more.
Fizyka z astronomią dla nauczycieli
Read more.
Geografia dla nauczycieli
Read more.
Historia dla nauczycieli
Read more.
Integracja sensoryczna
Read more.
Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością. Pedagogika integracyjna i włączająca
Read more.
Kwalifikacje nauczycielskie. Przygotowanie pedagogiczne
Read more.
Matematyka dla nauczycieli
Read more.
Pedagogika korekcyjno – kompensacyjna i logopedia szkolna
Read more.
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Pedagog szkolny
Read more.
Prawo pracy – kadry i płace
Read more.
Przedsiębiorczość dla nauczycieli
Read more.
Przyroda dla nauczycieli
Read more.
Socjoterapia
Read more.
Terapia pedagogiczna i socjoterapia
Read more.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Read more.
Wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli
Read more.
Zarządzanie ochroną zdrowia – menedżer ochrony zdrowia
Read more.
Zarządzanie oświatą
Read more.
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Read more.

Studia w WSSP w Lublinie

Sprawdz również studia dzienne na WSSP.

Skontaktuj się z nami,

odpowiemy na każde pytanie.